Αντικείμενο


Διδακτική της Τέχνης


Η παρουσίαση της Ιστορίας της Τέχνης σε ενήλικες και παιδιά είναι μια από τις επαγγελματικές ασχολίες της Κωνσταντίνας Καντζιλιέρη. Ερευνά και καταγράφει όλες τις πτυχές της καλλιτεχνικής δημιουργίας ανά τον κόσμο, στα έργα των ανθρώπων, τα έργα τέχνης. Γνωρίζοντας τις κατά καιρούς κατηγοριοποιήσεις της τέχνης, σε καλές και εφαρμοσμένες, τέχνη των οργανωμένων χωρών και τέχνη των νομαδικών φυλών, προχωρά πέρα από τη σύγκριση στην βαθύτερη ουσία της τέχνης.

Αναζητά μέσα από την τέχνη τα ατομικά καθώς και τα συλλογικά στοιχεία που συνθέτουν το κάθε έργο ξεχωριστά. Βασικό στοιχείο της διδασκαλίας της αποτελεί ο συμμετοχικός διάλογος, μετατρέποντας την παρουσίαση του θέματος σε μια βιωματική κατάσταση όπου γνώση, κατανόηση, και ερμηνεία του θέματος επεκτείνονται σε διαφορετικούς ατραπούς, ξεφεύγοντας από τη μία και απόλυτη ερμηνεία.Θεματικές Επισκέψεις-Προσεγγίσεις


Η γνωριμία με το έργο ενός καλλιτέχνη, μιας εποχής, ή μιας θεματικής ενότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης.

Η επίσκεψη-προσέγγιση σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Καντζιλιέρη κινείται σε τρεις άξονες:
- εισαγωγή, έκθεση
- παρατήρηση, σκέψεις
- σχολιασμός, συσχέτιση

Εδώ οι ρόλοι εναλλάσσονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Μέσα από τη διαδικασία αυτή ο επισκέπτης ξεφεύγει από την παθητική αποδοχή της γνώσης και μπαίνει στην σφαίρα της βιωματικής εμπειρίας. Η παρατήρηση δημιουργεί συνειρμούς και σκέψεις που μετατρέπονται σε λόγο όπου με τη βοήθεια της συμμετοχικής διαδικασίας επιτυγχάνεται μια βαθύτερη και ουσιαστική κατανόηση του θέματος.Παρουσίαση, Προλογισμός
Ατομικής ή Συλλογικής Έκθεσης


Την συγγραφή προλόγου για το έργο ενός δημιουργού ή μιας συλλογικής παρουσίασης καλλιτεχνών στα πλαίσια μιας έκθεσης, αναλαμβάνει επαγγελματικά η Κωνσταντίνα Καντζιλιέρη.
H συγγραφή αυτή έχει ως απώτερο σκοπό την προσέγγιση και την ερμηνεία των έργων με όσο το δυνατόν την πιο εκτενή παρουσίαση των πτυχών που εκφράζεται μέσα από την εικαστική εργαλειοθήκη του κάθε έργου ξεχωριστά.
Ταυτόχρονα η σχέση του κάθε έργου με το σύνολο, το όλον, αποτελεί τμήμα μιας προσεκτικής μελέτης και έρευνας που η Κωνσταντίνα Καντζιλιέρη το αντιμετωπίζει με τη σημασία που του αξίζει.Καταγραφή και Τεκμηρίωση Υλικού
για Σύσταση Μουσειακών Χώρων


Η δημιουργία θεματικού μουσειακού χώρου αποτελεί μια διαδικασία όπου η καταγραφή και τεκμηρίωση του υλικού της έκθεσης, αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για την έγκρισή του από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι γνώσεις του Ιστορικού Τέχνης βοηθούν στην διαδικασία της καταγραφής και πιστοποίησης του συγκεκριμένου εκθεσιακού υλικού, συντελώντας στην πραγματοποίηση του. Η Κωνσταντίνα Καντζιλιέρη μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία της μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση και ολοκληρωσή αυτής της ιδέας.